Những phản ứng của xã hội dân chủ Mỹ sau kỳ bầu cử

  Khuyết Danh

  Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

  Những phản ứng của xã hội dân chủ Mỹ sau kỳ bầu cử

  1. Phản ứng của xã hội dân chủ

  Chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi có kết quả cuối cùng và Donald Trump thắng cử, tuy rằng theo đúng mọi quy trình đã ấn định, cũng như phe đối lập đã xác nhận thua cử, và Tổng Thống Obama đã đọc diễn văn chúc mừng Trump thắng cử Tổng Thống... thì những cuộc biểu tình bắt đầu bùng ra ở nhiều thành phố lớn trong nước Mỹ.

  Không những các cuộc biểu tình này tập trung tại những thành phố trung tâm có bất động sản lớn của Trump như Washington DC, New York, Chicago, v.v... mà còn xuất hiện tại những thành phố khác nữa như Miami, Philadelphia, New Orleans, Richmond, Va., Seattle, San Francisco, v.v... 1

  Ở một đất nước dân chủ, thì cho dù Trump chỉ mới vừa nhận kết quả thắng cử Tổng Thống và chưa tuyên thệ nhậm chức, người dân vẫn cứ được quyền biểu tình. Miễn là ôn hoà không bạo động.

  Hơn nữa, họ có một lý do chính đáng nhưng không "chính danh" dựa trên hiến định, đó là: Kết quả cuộc bầu cử vừa qua, tuy Trump thắng 279/228 ghế, và chỉ cần 270 ghế là thắng, nhưng tổng số lá phiếu bầu cho hai người thì Hillary Clinton nhiều hơn Trump hơn 200.000 lá phiếu, có nghĩa là trên nguyên tắc của lá phiếu dân bầu giữa hai người thì Hillary Clinton nhiều hơn, nhưng quy định về 540 ghế đại cử tri chia cho mọi tiểu bang nhiều ít khác nhau đã tạo cho Trump thắng. Và từ đó, người dân (theo kết quả đa số lá phiếu đã bầu) cho rằngđa số dân bầu mang ý nghĩa hơn là dồn lại để chia theoghe61 đại cử tri 2.

  Những người biểu tình này không được phép bạo động, cũng như không được phép đòi xoá bỏ kết quả thắng cử của Trump và tổ chức bầu lại, ngay cả cho dù họ "có lý" đi nữa, vì những này là vi phạm hiến định.

  Nhưng họ được quyền yêu cầu kiểm phiếu lại, họ được quyền lên án mọi điều sai trái mà Trump đã làm hoặc tuyên bố trước đây, nhất là trong giai đoạn tranh cử, thậm chí họ được quyền kiệnTrump ra toà nếu họ có những bằng chứng vi phạm luật tranh cử của Trump.

  Với dấu hiệu bất bình xảy ra quá sớm này, có thể càng ngày các cuộc biểu tình càng nhiều, càng lớn nữa trong những ngày tháng tới!

  2. Trump ra toà:

  Chỉ trong vòng vài tuần nữa, vào ngày 28/11 này, Trump sẽ phải hầu toà trong vụ kiện dân sự về tội lừa đảo học viên của trường Đại Học Trump. Đây chỉ là một trong rất nhiều nhiều vụ kiện cáo khác nhau liên quan đến Trump và những hoạt động kinh doanh của Trump.

  Có thể sự kiện này không làm cho Trump thành tội phạm hình sự, nhưng nếu toà án chỉ cần quyết định bắt Trump bồi thường những nạn nhân này, hoặc ngay cả Trump bồi thường họ trước khi phải hầu toà đi nữa, thì Trump cũng sẽ phải đối đầu với dư luận quần chúng về tính lừa đảo của hắn. 3

  Và chuyện gì sẽ xảy ra sau đó cho tới ngày tuyên thệ nhậm chức vụ Tổng Thống Mỹ, và nếu nhậm chức chính thức xong, chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra?


  Nguồn tham khảo:


  Hoàng Ngọc Diệp