Vì sao bây giờ là thời điểm Trump chiến thắng?

  Khuyết Danh

  Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

  Vì sao bây giờ là thời điểm Trump chiến thắng?

  Nhiều người nói Mỹ trở nên yếu ớt trong vỏ bọc của một siêu cường thì e là hơi quá. Mỹ có cả sức mạnh mềm và sức mạnh cứng. 8 năm vừa qua nền kinh tế Mỹ phục hồi sau khủng hoảng, hình ảnh nước Mỹ trở nên thân thiện hơn, các bước tiếp cận để giải quyết vấn đề quốc tế cũng mềm dẻo hơn. Cũng vì thế mà sức mạnh cứng của Mỹ (quân sự, áp đặt kinh tế) có phần giảm bớt.

  Nếu Trump tranh cử tổng thống 8 năm trước, ông ấy sẽ thua, vì lúc đó nước Mỹ trong cơn đại khủng hoảng, cần thứ gì đó mà Obama gọi là "change". Bốn năm trước ông ấy cũng sẽ thua, vì Mỹ lúc đấy bắt đầu thoát khỏi khủng hoảng và họ cho ông Obama thêm một nhiệm kỳ để ông làm nốt việc của mình.

  Còn bây giờ, thế giới đã thay đổi. Nước Mỹ không thích lăng xăng chạy chỗ này chỗ kia để tìm cách thoả thuận các rule theo kiểu win win, vì đó là cách của kẻ yếu, không phải cường quốc số 1 thế giới. Nước Mỹ thích chơi theo kiểu: rule tao đặt, mày không chơi theo thì tao đánh hoặc để thằng khác đánh mày. Khi này, sức mạnh cứng lên ngôi và bà cụ Clinton (70 tuổi) không đại diện cho hình ảnh đó.

  Ông Obama có ý tưởng củng cố hệ thống luật lệ, quy tắc... trên toàn cầu và tin tưởng rằng với sự bình đẳng trước luật quốc tế, nước Mỹ vẫn sẽ thắng. Không, nếu chỉ làm theo luật mà thắng được thì Nhật mới là cường quốc số 1 của thế giới.

  Nước Mỹ vĩ đại ở chỗ, nó tạo ra một thể chế toàn cầu để lãnh đạo thế giới nhưng có thể vượt trên thể chế đó và sửa lại nó bất cứ khi nào nước Mỹ cần.

  Và giờ là thời của Trump.


  Hà Minh Tuấn