EVN và băng nhóm “Tam đầu chế”!

  EVN và băng nhóm “Tam đầu chế”!

  Mặc dù đã có kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ ra những sai sót, khuất tất, vi phạm tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) suốt từ thời của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, cho đến thời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy EVN tuân thủ, khắc phục, xử lý những sai phạm này.

  Ngày 14-9-2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã lập Tổ công tác nhằm kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thành lập Đoàn kiểm tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại EVN.

  Theo Vneconomy, Thanh tra Chính phủ cũng đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc sử dụng vốn, tài sản tại EVN. Điểm đáng chú ý trong báo cáo của Thanh tra Chính phủ là có khá nhiều kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra cũng như chỉ đạo của Thủ tướng trước đó đã không được EVN thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ.

  Ngoài EVN, nhóm tam đầu chế gồm 3 Bộ: Bộ Công thương, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng vẫn kiên quyết phớt lờ kết luận Thanh tra Chính phủ. Bất chấp, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo rất quyết liệt.

  Cụ thể như sau:

  • Bộ Công thương:

  Chưa thực hiện việc rà soát những việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ đối với tổ chức hoạt động của EVN nhằm tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy EVN thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu tập đoàn này. Đồng thời, Bộ cũng chưa tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm về trách nhiệm của Bộ đối với một số tồn tại, khuyết điểm đã nêu tại kết luận thanh tra.

  Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng chưa ban hành khung giá phát điện để phù hợp với lộ trình các cấp độ phát triển của thị trường điện; chưa chỉ đạo các Sở Công thương các tỉnh kiểm tra, rà soát điều kiện kinh doanh, an toàn lưới điện và giá bán điện cho người dân tại địa phương do các tổ chức dịch vụ bán lẻ điện năng ngoài EVN bán và đề xuất biện pháp xử lý.

  Bộ này cũng chưa chỉ đạo Cục Điều tiết điện lực và các cá nhân có liên quan kiểm điểm, xử lý theo thẩm quyền trong việc không thực hiện trong việc trả lời báo cáo giải trình của EVN về giá bán buôn điện bình quân, giá truyền tải điện năng năm 2011.

  Bộ Tài chính:

  Chưa thực hiện việc rà soát những việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ đối với tổ chức hoạt động của EVN; chưa thực hiện việc tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm về trách nhiệm của Bộ đối với một số tồn tại, khuyết điểm đã nêu trong kết luận thanh tra; chưa đề xuất xử lý số tiền thẩm định tiền lương của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc EVN năm 2010 chưa đúng với ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

  Bộ này cũng chưa chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng thực hiện việc rà soát khoản chi phí xây dựng nhà ở, nhà quản lý của ngành điện cũng như đối với các nhà máy, khu công nghiệp khác…

  Bộ Xây dựng:

  Chưa chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành định mức xây dựng, tiêu chuẩn, điều kiện sử dụng nhà ở, nhà quản lý vận hành nhà máy điện cũng như các nhà máy, khu công nghiệp khác, đảm bảo tiết kiệm và phù hợp với thực tế các ngành; chưa có hướng dẫn cụ thể về xử lý khoản chi phí xây dựng khu nhà ở, nhà quản lý vận hành chung cho cả nước.

  Riêng đối với EVN, Thanh tra Chính phủ khẳng định tập đoàn chưa thực hiện việc thoái vốn ngoài ngành theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mặt khác, tại 6 Tổng công ty chưa tổ chức kiểm điểm các cá nhân có liên quan đến vi phạm nêu tại Kết luận thanh tra.