Giá đô la thực tế là bao nhiêu mới đúng?

  Khuyết Danh

  Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

  Giá đô la thực tế là bao nhiêu mới đúng?

  Có bạn kinh doanh bàn luận với tôi, giá đô la nếu giá thực phải 25.000 VNĐ ăn một đô la thì mới đúng giá trị thực của nó, chứ như bây giờ nó rơi vào khoảng 22.340 VNĐ đồng ăn một đô la là chưa đúng giá.

  Ví sao đồng tiền Việt Nam lại lên giá cao vậy, trong khi hàng hóa chúng ta phần lớn không sản xuất được. Có những lý do sau đây:

  Lý do chính thứ nhất: Việt Nam đến kỳ phải trả các món nợ nước ngoài ngày càng tăng do vay nợ công như ODA… mỗi năm trên 10 tỷ đô la Mỹ. Ví dụ như trong 8 tháng năm 2016 vừa rồi ngân hàng nhà nước mua 11 tỷ đô la, nếu ngân hàng nhà nước bỏ tiền với giá 25.000 VNĐ ăn một đô la Mỹ thì họ bỏ ra nhiều tiền hơn khi bỏ ra 22.340 VNĐ ăn một đô la Mỹ, với số tiền mua là 11 tỷ đô la nhà nước lợi một khoản lớn.

  Lý do chính thứ 2: Do chính sách của nhà nước thu hút đầu tư nước ngoài FDI bằng mọi giá, nhà nước không dám thả nổi đồng đồng đô la cho thị trường tự do điều tiết, nếu để vậy nhà nước lo tiền Việt Nam mất giá so với đô la Mỹ gây ra lạm phát, nhà nước lo tư bản nước ngoài rút hết tiền khỏi Việt Nam. Số liệu Tính đến ngày 20/09/2016, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 11,02 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2015.

  Tiền Việt Nam từ thời thống đốc Nguyễn Văn Bình đến thống đốc bây giờ ông Lê Minh Hưng chính sách không thay đổi gì đáng kể vẫn được neo vào USD gây bất lợi cho nền kinh tế, Nó giết chết phần lớn các doanh nghiệp VN do hàng hóa ở Việt Nam Sản xuất ra rất đắt, không thể cạnh tranh các hàng hóa trên thế giới, các bạn thử vòng quanh chợ, vào siêu thị, hội chợ..VV.

  Tiền NDT của Trung Quốc vào 1 tháng 10 năm 2016 đã vào giỏ tiền tệ thế giới, tiền NDT mất giá so với USD, trong khi tiền Việt Nam cũng neo vào tiền NDT của Trung Quốc vô hình dung tiền VN lên giá so với tiền Trung Quốc số liệu 8 tháng đầu năm Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc khỏng 19 tỷ đô la, nhưng số liệu thực tế gấp đôi.

  Một chính sách đồng tiền Việt Nam mạnh nó gây bất lợi cho các doanh nghiệp và người sản xuất Việt Nam, Chỉ có lợi cho nhà nước và các doanh nghiệp đầu tư FDI, số liêu cho thấy 70% xuất khẩu là từ FDI, còn các doanh nghiệp và người sản xuất Việt Nam chiếm 30%, vì vậy nhìn vào số liêu các chỉ số kinh tế ở Việt Nam rất đẹp. Nhưng thực tế thì sao? Dân Việt Nam chủ yếu đi làm thuê đủ ăn, toàn bộ tiền lãi tư bản mang về chính quốc của họ chứ không để lại Việt Nam.


  Phạm Thanh Sơn