Bất bình việc dư luận viên thường xuyên xúc phạm Hồ Chí Minh

  Hoàng Ngọc Diêu

  conmale

  website Sydney
  Bất bình việc dư luận viên thường xuyên xúc phạm Hồ Chí Minh

  Mấy câu "phản biện" tưởng chừng để bảo vệ chế độ nhưng xúc phạm đến "cha già dân tộc" một cách thậm tệ, thường thấy trên mạng:

  1. "Không có bác thì làm sao có mày ngồi đây mà chém gió!"

  Đây là một câu "phản biện" vừa ngu vừa xúc phạm đến Hồ Chí Minh.

  Lý do: Hồ Chí Minh là "cha già dân tộc" tự xưng chớ không phải là con dê cụ đi gây giống khắp nước Việt Nam.

  2. "Ăn rau ngồi chém chuyện thế giới!"

  Đây là một câu "phản biện" vừa ngu vừa xúc phạm đến Hồ Chí Minh.

  Lý do: thời Hồ Chí Minh chưa lên đài tuyên bố chủ tịch, ở chỗ "núi các mác, suối lê nin", ông ta ăn rau và chém chuyện thế giới ngút ngàn (nếu không thì sao có câu "cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng"?).

  3. "Anh hùng bàn phím, suốt ngày chỉ biết cào phím chửi bới!"

  Đây là một câu phản biện vừa ngu vừa xúc phạm Hồ Chí Minh.

  Lý do: ngày trước, Hồ Chí Minh có hơn 100 nick name, ông ta suốt ngày ôm bàn phím mà chém, chém đến độ đôi khi xạo không có căn bị lòi ra.

  4. "Đồ lai căng, đồ bám đít ngoại bang!"

  Đây là một câu phản biện vừa ngu vừa xúc phạm Hồ Chí Minh.

  Lý do: Hồ Chí Minh toàn dùng chữ lộn ngược như bọn lai căng. Ví dụ: thay vì "chủ tịch Minh" thì dùng ngược thành "Hồ chủ tịch" (dân Việt không có văn hoá xưng gọi họ mà chỉ xưng gọi tên), "cộng hoà dân chủ Việt Nam" thì dùng ngược thành "Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà". Hồ Chí Minh chưa bao giờ mặc y phục dân tộc chỉ thấy mặc đồ tàu, đồ Mao, đến chết mà còn muốn nghe một ca khúc Trung Hoa và để di chúc là muốn về với các đàn anh "Mác Lê". Ngay cả "sử đảng" mà Hồ Chí Minh ngồi đó để "dịch" thì không phải là bám đít ngoại bang thì là gì?