Xã Hội 28-11-2016

  El Niño Canh-cua hóa ra lại là điềm báo trước về Fidel.

  Anh Pham

  Gau

  website Hanoi
  El Niño Canh-cua hóa ra lại là điềm báo trước về Fidel.

  Trong nhiều năm đọc, học, trò chuyện, tranh luận, tìm hiểu mình thấy câu hỏi lớn nhất trong đời chính là câu hỏi làm sao để đánh giá một con người. Con người này có thể là một cá nhân đơn độc hay là cả một sự nghiệp mà cá nhân đó khởi tạo. Có cách nào hữu hiệu giúp mình đánh giá những cá nhân đó để mình có được một thái độ đúng đắn về con người đó hay về sự nghiệp mà họ dựng xây, ủng hộ, phù hộ không?

  Câu trả lời theo mình nghĩ là nên xem xét cách mà con người đó cư xử với người khác, đặc biệt là với những người yếu thế, không thể làm lợi được gì cho người hay sự nghiệp mà chúng ta cần đánh giá. Tức là đối với mình, Nhân Nghĩa chính là tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá con người.

  Fidel Castro từng là con người nhân nghĩa đánh lại độc tài để giúp cải thiện đời sống của người dân Cuba. Tuy thế việc ông ấy khăng khăng bằng mọi cách bắt người dân Cuba chỉ được sống theo cách ông ấy tin là đúng trong suốt 60 năm kể từ khi ông ấy giành được quyền lãnh đạo đất nước lại không phải là cách hành xử của con người nhân nghĩa. Con người nhân nghĩa dù là ai cũng đáng quý, con người bất nhân bất nghĩa dù là ai cũng không đáng quý.

  Con người Cuba bao năm nay sống thiếu những quyền tự do căn bản nhất dù điều kiện vật chất của họ có lúc tốt, lúc tồi. Thiếu những quyền tự do mà tất cả người dân châu Mỹ đang được hưởng, cuộc sống của người dân Cuba không có ý nghĩa gì dù họ được học hành và chăm sóc sức khỏe miễn phí. Họ chẳng qua chỉ như là những con gà bị nhốt trong chuồng.

  Nhiều người Việt Nam mình đánh giá Fidel dựa trên những gì Fidel đã làm cho người Việt Nam. Đánh giá theo cách cân đường hộp sữa này là cách đánh giá chủ quan không chính xác. Việc này tương tự như việc trong đời chúng ta đánh giá con người đơn lẻ theo cách họ cư xử với chính chúng ta. Như mình nói, nếu muốn biết chính xác về bản chất của một người thì hãy nhìn cách người đó cư xử với người khác, với cả người sang giầu và người hèn yếu, với người quen biết và người không quen, người có lợi và người thờ ơ. Nếu một người cư xử tử tế với mình nhưng lại cư xử tệ với người trong gia đình người đó thì mình cũng không đánh giá người đó cao. Fidel đã đến với Việt Nam vì Việt Nam giúp Fidel nâng cao ngọn cờ chống Mỹ. Fidel cư xử chân tình với Việt Nam nhưng cư xử tệ bạc với chính đồng bào của ông ấy thì mình cũng không đánh giá cao ông ấy.

  Mình mong thế giới từ nay không còn những người lãnh đạo như Fidel.