Máu của Cuba và quốc tang Việt Nam

  Nguyễn Huy Vũ

  trường Đại Học Minnesota, Hoa Kỳ

  website Minneapolis, tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ
  Máu của Cuba và quốc tang Việt Nam

  Tại sao Việt Nam tổ chức quốc tang cho Fidel Castro? Có lẽ là để trả món nợ máu, và máu là máu của người Cuba thật.

  “Ngày 27 tháng 5 năm 1966, 166 người Cuba, gồm thường dân và thành viên của quân đội, bị hành quyết và trải qua các công đoạn y tế để hút lấy máu, trung bình 7 pint một người. Lượng máu này được bán cho nước Việt Nam Cộng sản với mức giá 50 đô la Mỹ một pint nhằm một mục đích kép vừa giúp kiếm được tiền và vừa giúp cho cuộc xâm lược của Việt Cộng.

  Một pint máu tương đương với nửa lít. Hút lượng máu này từ một người bị tuyên án tử hình dẫn đến việc mất máu não và rơi vào trạng thái bất tỉnh, tê liệt. Một khi máu đã được hút, tử tù sẽ bị đưa bởi hai quân nhân trên một cái cáng tới địa điểm hành quyết.”

  Đoạn trích trên từ báo cáo của InterAmerican Human Rights Commission, vào ngày 7 tháng 4, năm 1967, và được trích đăng trong bài “Counting Castro's Victims” của tạp chí The Wall Street Journal ngày 30 tháng 12 năm 2005.

  Mỗi người sẽ bị hút 7 pint máu, tương đương 3 lít rưỡi, đem bán mỗi pint 50 đô la Mỹ. Vị chi, mỗi người bị tuyên án tử hình đem lại 350 đô la, và 166 người là 58.100 đô la Mỹ, cho chính quyền của Fidel Castro.

  Không biết bao nhiêu lít máu người Cuba được gửi về Việt Nam theo dạng như vậy ?