Chính Trị 01-12-2016

  Khi không còn sự liêm chính

  Luân Lê

  Luật sư

  website Hà Nội
  Khi không còn sự liêm chính

  Nếu luật sư cứ tiếp tục hành động và sống chung một cách bình dị trong mái nhà luật pháp đầy bất công, dưới sự cai trị chuyên quyền phi lý, thì cũng đồng nghĩa với việc họ đã, hoặc bỏ mặc chính nghề nghiệp của mình, hoặc từ bỏ chức phận của một người chân chính. Mà cả hai điều ấy thì đều tồi tệ như nhau, đều sự kìm hãm xã hội phát triển và văn minh. Đó cũng là đồng phạm của những tội ác mà họ không bao giờ thừa nhận hoặc dám nhìn vào nó để thức tỉnh.

  Đó chính là con người khi đã không còn liêm chính.

  Xã hội loài người đã trao cho luật sư một chức phận đặc biệt hơn những nghề khác, đó là bảo vệ luật pháp và lẽ phải cho con người. Luật sư có giá trị lớn lao, không chỉ là hành nghề để tìm kiếm lợi ích sinh tồn, mà phải đấu tranh cho công lý khi nó bị bẻ cong và dối trá. Chính họ, sẽ là người giúp bản án phản ánh sự thật, giúp lẽ phải được hiện diện trong hình hài luật pháp một cách nghiêm minh và rõ ràng.

  Chẳng bởi thế, mà nhà triết học Augustine thời trung cổ đã nói: Luật pháp mà bất công thì chính quyền và nhà nước đích thực là một băng cướp có tổ chức !

  Tôi chẳng thể tìm được câu nào rõ ràng hơn hay có thể phủ bác được chân lý hiển nhiên hàm chứa trong từng ấy câu từ ngắn ngủi của ông ấy.

  Từ bất công mới sinh ra và cần đến luật sư, từ sự sợ hãi mới tạo nên nô lệ, từ dối trá tạo nên bọn lưu manh, từ tư lợi mới sinh ra giành giật. Và từ độc tài dẫn đến sự tha hoá, mà phương cách của nó thường là ngu dân, bạo lực và bạo lực chuyên chế.

  Một đất nước sẽ mất đi tự do khi nhà giáo áp đặt tư duy cho học sinh, nhà báo không được phản ánh sự thật, và luật sư thì đứng nhìn câm lặng trong sự bất lực khi bảo vệ công lý và luật pháp.

  Khi luật sư, còn sợ hãi công lý và cường quyền, nhà báo còn né tránh sự thật, nhà giáo thì bị kìm kẹp trong sự áp đặt chính trị, thì cả xã hội ấy, đất nước ấy sẽ không thể được thụ hưởng những điều tốt đẹp văn minh, và sẽ không thể được tôn trọng từ những xã hội khác, quốc gia khác.