Fidel Castro mất lập trường giai cấp

  Fidel Castro mất lập trường giai cấp

  Fidel Castro được thế giới cộng sản tự hào là đối đầu với mười mấy đời Tổng thống Mỹ, kiên định đi theo con đường XHCN để đào mồ chôn CNTB bằng được, nhưng những thứ ông sử dụng và CoCa Cola ông ta uống lại toàn là đồ của bọn giãy chết đành đạch.

  Mình nhớ một chuyện được nghe sau:

  Khi chiến tranh đang hồi ác liệt, ở Hà Nội có 1 đôi, chồng là cán bộ nghiên cứu, vợ là công nhân bốc vác, chỉ học lớp 2, nhưng cùng sinh hoạt tại một chi bộ đảng.

  Chồng đang ngấp nghé chân phó phòng từ lâu nhưng chưa được vì lập trường giai cấp của vợ quá cao. Cứ ông chồng sơ hở là vợ đưa ra họp chi bộ để phê bình. Vì thế mấy lần đề bạt đều trượt.

  Cay quá, ông chồng làm đơn xin ly dị cô vợ công nhân bốc vác này.

  Nhưng mấy lần đưa đơn đều bị chi bộ phủ quyết, lý do: "Cả hai vợ chồng đều là đảng viên, không hề có mâu thuẫn đối kháng thì không thể ly dị".

  Một lần anh bạn của chồng từ miền Nam ra tặng đôi áo len, mà len Mỹ hẳn hoi. Lúc bấy giờ là vật vô giá.

  Hai vợ chồng mặc vào thấy như không còn mùa đông. Ông chồng cảm ơn bạn và tấm tắc:

  • Ấm thật và lại rất đẹp, rất tốt. Cảm ơn anh, hàng len Mỹ có khác.

  Lập tức bà vợ chỉnh ngay:

  • Anh nói thế là không được, là mất lập trường. Mỹ thì làm sao mà tốt được? Anh phải nói: Giai cấp Công nhân Mỹ làm ra cái áo len tốt thật. Thế mới đúng.

  Cả chồng và bạn á khẩu nhưng ông chồng không dám cãi vì lại sợ ra chi bộ. Bèn giục vợ dọn cơm tối ăn đãi khách nhưng vẫn ấm ức và ngượng.

  Đang ăn dở cơm thì có báo động. Cả chủ khách vứt bát chạy xuống hầm trú ẩn.

  Từng loạt bom phá nổ inh tai nhức óc rung chuyển đất trời.
  Cô vợ rúc đầu vào một góc hầm bịt hai tai mặt tái xanh tái tử nghe bom nổ lại hét lên như bị chọc tiết.

  Hết loạt bom, mọi người trong khu tập thể lóp ngóp bò lên khỏi hầm, còn cô vợ gọi mãi không dám ra.

  Ông chồng kéo vợ ra và gào lớn:

  • Bom của giai cấp công nhân Mỹ làm tốt quá, nổ to quá.

  Thế là chi bộ lại họp.

  Tính ra, xét về quan điểm "lập trường giai cấp" thì đồng chí Fidel đã vì phạm rất nặng nề.