Khoản nợ trong nước của chính phủ liên quan trực tiếp đến quỹ Bảo hiểm Xã hội

  Khuyết Danh

  Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

  Khoản nợ trong nước của chính phủ liên quan trực tiếp đến quỹ Bảo hiểm Xã hội

  3 năm tới ( 2016,2017,2018) tới chính phủ phải trả tới 75% nợ trong nước, năm nào chính phủ bội chi 6% GDP lấy tiền đâu để giải quyết khoản nợ trong nước này.

  Muốn giải quyết khoản nợ này cách tốt nhất là đảo nợ. Có thể vay trong nước như huy động 500 tấn vàng ( khoảng 19,5 tỷ đô) trong dân đảo nợ phương án naỳ khó khả thi, hay vay nước ngoài về đảo nợ trong nước, nhưng nay các nguồn vốn nước ngoài này không vay được, VD như ODA ngừng vay từ năm 2017, hay vay được với lãi xuất rất cao.

  Năm 2014 đảo nợ 70 nghìn tỷ VNĐ.
  Năm 2015 đảo nợ 125 nghìn tỷ VNĐ.
  Năm 2016 đảo nợ 95 nghìn tỷ VNĐ.

  Nguồn vay trong nước lớn nhất chính phủ đi vay là từ quỹ BHXH, khoảng gần 20 tỷ đô, nếu tính đủ quỹ BHXH (cho vay, đầu tư mua trái phiếu, của chính phủ lên đến 87% của quỹ).

  Tổng quỹ BHXH năm 2015 khoảng 19,5 tỷ đô la, tương ứng ( 435.129 tỷ đồng (= 324.000 + 59.629 + 45.500 + 6.000)

  Quỹ BHXH cho ngân hàng thương mại vay 59.629 tỷ đồng.
  59.629 : 435.129 = 0.13 hay 13% còn lại 87 % (cho vay, đầu tư, mua trái phiếu của chính phủ ).

  Quỹ BHXH đầu tư cho nhà nước khoảng 87%, cho ngân hàng thương mại vay 13%.

  Trong khi CBCNVC đóng khoảng 26 % tính trên quỹ lương nhưng họ không biết quỹ đầu tư vào những đâu?, quỹ còn bao nhiêu?, chi phí quản lý quỹ một năm là bao nhiêu? VV.
  CBCNVC thiếu một cơ chế giám sát với đồng tiền mình để giành ai cũng nghĩ để đảng và nhà nước lo. Họ đâu có biết rằng nhà nước đầu tư thua lỗ mất là bình thường. VD như xây nhà máy nhưng không hoặt động bán đồng nát lỗ 1000 tỷ, hay cho ngân hàng Agritbank vay gây thất thoát lỗ 1000 tỷ.

  Nhiều người lại nghĩ rằng nhà nước tiêu hết tiền BHXH thì in thêm tiền lo gì. Nhưng thực tế thì sao nếu nhà nước in thêm tiền cho vào lưu thông gây ra lạm phát mấy trăm phần trăm như nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Venezuela.

  Do không còn nguồn để đảo nợ, năm 2017 hoặc 2018 quỹ BHXH chắc chắn có biến động lớn. Trong trường hợp xấu, các cụ hưu trí không cần bảo cũng sẽ xuống đường như dân Venezuela, vì tiền lương hưu bị cắt giảm hoặc mất trắng, không còn lĩnh được nữa.