Ngày Quốc tế Nhân quyền bàn chuyện người Việt yêu nước

  Trần Trung Đạo

  website Boston, Massachusetts, USA
  Ngày Quốc tế Nhân quyền bàn chuyện người Việt yêu nước

  Người Việt yêu nước không cần ngọn hải đăng của bất cứ cường quốc nào để rọi sáng đêm tối trời cho dân tộc Việt Nam vì ngay từ trong lòng mỗi người yêu nước đã bùng cháy lên ngọn đèn tự chủ được thắp sáng bằng tâm thức Việt Nam.

  Người Việt yêu nước không chờ đợi một minh quân ra đời hay một lãnh tụ xuất hiện để dẫn dắt họ trên đường cứu nước bởi vì chính mỗi người yêu nước sẽ là một minh quân của thời đại và con đường dẫn đến điểm hẹn lịch sử được soi sáng bằng trí tuệ Việt Nam.

  Người Việt yêu nước không cần vay mượn một chủ nghĩa, một ý thức hệ, một lý thuyết ngoại lai nào làm kim chỉ nam để giải phóng dân tộc bởi vì họ đã được trang bị bằng đặc tính dân tộc, nhân bản và khai phóng kết tinh và kế thừa từ hơn bốn ngàn năm lịch sử Việt Nam.

  Mỗi người Việt Nam yêu nước tùy theo hoàn cảnh và điều kiện của mình, chủ động tạo nên một mặt trận riêng, nhằm theo đuổi mục tiêu chung là cô lập, bào mòn, tẩy chay và loại bỏ cơ chế chính trị độc tài, độc đảng hiện nay, mở đường cho công cuộc phục hưng Việt Nam.

  Phục hưng Việt Nam là một cuộc vận động cách mạng tư duy và nhận thức lâu dài chứ không đơn giản là một cuộc đấu tranh chính trị đoản kỳ. Mặc dù khi các nhân tố cách mạng chín muồi và cần thiết, những người yêu nước có thể phải kết hợp thành một đảng chính trị tranh đấu trực diện và công khai thách thức quyền lãnh đạo đất nước, nhưng nếu chưa họ sẽ hoạt động một cách thích hợp với hoàn cảnh cá nhân của họ.

  Cuộc tranh đấu ngày nay không bắt đầu từ những trận đánh lớn ngoài mặt trận mà bắt đầu từ công việc mỗi chúng ta đang làm; không bắt đầu từ cấp cao xuống cấp thấp, từ trung ương đến địa phương mà bắt đầu từ những việc làm nhỏ, trong phạm vi nhỏ của mỗi người, mỗi gia đình, thôn xóm, trường học, quận huyện, thành phố và tiến dần đến phạm vi toàn xã hội.

  Con đường đó có thể dài hơn con đường từ thủ đô Washington DC đến Kabul hay Baghdad, nhưng sẽ là con đường của niềm tin và hy vọng, của giấc mơ Việt Nam đang trở thành hiện thực, và của mùa xuân dân tộc đang đơm hoa trong mỗi trái tim người.