"cha già dân tộc"

  Hoàng Ngọc Diêu

  conmale

  website Sydney
  "cha già dân tộc"

  Trước đây, khi mình giễu "cha già dân tộc" bằng cách dùng tên Trần Dân Tiên thay vì Hồ Chí Minh, nhiều bạn không hiểu nên không có phản ứng gì. Tìm hiểu thì mới biết rằng phần lớn các "cháu ngoan bác hồ" chưa hề đọc hai cuốn "Vừa đi vừa kể chuyện" và "Những mẩu chuyện đời hoạt động của chủ tịch hồ chí minh".

  Sau này, nhiều bạn đọc hai "đại tác phẩm" ấy và hầu hết đều giận dữ. Phản ứng giận dữ được đẩy đến hai đầu cực đoan. Một phía đi từ chỗ "yêu kính cha già dân tộc" đến chỗ gọi "cha già dân tộc" bằng đủ loại "tên". Một phía đi từ chỗ "yêu kính cha già dân tộc" đến chỗ cuồng nhiệt yêu kính.

  Thật ra, cả hai trường hợp đều là biểu hiện của sự đau đớn khi nhận ra họ bị lừa dối. Một bên từ chối và rủa sả sự lừa dối, một bên phản ứng ngược lại, tỏ vẻ yêu kính hơn nhưng thật sự là tự xoa dịu và tự thuyết phục mình bảo vệ "niềm tin" cực đoan hơn thay vì công nhận bị lừa dối.