Vụ phó 26 tuổi và quy trình bổ nhiệm

  Trần Đăng Tuấn

  website Hà Nội, Việt Nam
  Vụ phó 26 tuổi và quy trình bổ nhiệm

  Đôi lúc, tôi thấy các tranh luận trên FB chẳng qua do ông nói gà, bà phán vịt.

  Ví dụ chuyện Vụ phó 26 tuổi.

  Vấn đề không phải là trẻ quá. Tôi giơ tay đồng ý nên đưa người trẻ vào.

  Vấn đề không phải là chưa có kinh nghiệm. Nếu học hành tốt, có ý chí thì vào làm sẽ rất nhanh có kinh nghiệm thực tiễn. Tôi giơ cả hai tay đồng ý không bắt người ta thực hành rót nước lau bàn mãi rồi mới để thay thế các vị già (Nói thêm là người ta vừa bầu Tổng thống Mỹ chẳng có kinh nghiệm chính trị quốc tế gì sất).

  Vấn đề không phải là giữ mãi cái quy trình nhiêu khê. Tôi giơ cả hai tay hai chân đồng ý rằng nếu có bao cái hại cho cả làng cả nước mà lại vẫn đúng quy trình thì cái quy trình ấy nên mạnh dạn buông nhanh nó đi.

  Vấn đề là ở chỗ này:

  • Tất cả ai (có thể) giỏi cứ cho thi thố để quyết định chọn vào làm. Làm không được thì là nhầm, mời người đó ra. Không còn cái vị trí hay chức vụ đã có nữa, lại về với cái chân trắng ban đầu, đi đâu mà làm lại thì đi. Và người chọn nhầm thì nếu lặp đi lặp lại vài lần phải bị thu lại cái quyền đi chọn.

  • Còn bật tường kiểu quen thân đưa vào xí chỗ, rồi đưa vào cái chức vụ, sau đó phiên ngang sang cái chức vụ khác tương đương, rồi cứ thế đặt vào, phiên ngang, nhích lên, lại phiên ngang, lại nhích lên... thì nó là thứ thủ thuật bổ nhiệm chứ tư duy đổi mới cái nỗi gì !

  Nó là - như có vị nói quá hay - phong cách cất nhắc cán bộ kiểu "tiểu ngạch".

  Cũng giơ tay, nhưng chỉ để bịt mũi.