16/12/2016 là một ngày thật buồn cho dân tộc Việt Nam.

  Lê Công Định

  Luật sư

  website Sài Gòn, Việt Nam
  16/12/2016 là một ngày thật buồn cho dân tộc Việt Nam.

  Hàng triệu đồng bào miền Trung ngập chìm trong trận lũ lịch sử gây ra bởi đồng loại, với nhiều tổn thất nhân mạng và tài sản.

  Nhiều anh em tranh đấu cho tự do và công lý lại tiếp tục bị câu lưu phi lý và tuỳ tiện bởi nhà cầm quyền.

  Hai nhà hoạt động ôn hoà bị tuyên án nặng nề 13 và 12 năm tù giam, chỉ vì những hoạt động còn trong dự định.

  Tất cả cho thấy sự bế tắc không lối thoát, không phải của nhân dân, mà của chính nhà cầm quyền. Song chính sự bế tắc đó lại thắp lên ánh sáng của niềm hy vọng.

  Sức chịu đựng của toàn dân dường như đã đến ngưỡng. Một lần nữa, tôi vẫn mong các nhà lãnh đạo của chế độ hiện hành nhận ra ngưỡng chịu đựng này để giải quyết và khai thông sự bế tắc.

  Đừng khiến trận lũ lớn miền Trung hôm nay trở thành trận lũ kinh thiên động địa nhấn chìm quý vị trong cơn giận dữ của toàn dân ngày mai.

  Dân tộc Việt Nam rất vị tha, nhưng sự rộng lượng không phải vô điều kiện và mãi mãi.