Tiền Đồng Việt Nam mất giá 160 ngàn lần sau 41 năm

  Hoàng Ngọc Diêu

  conmale

  website Sydney
  Tiền Đồng Việt Nam mất giá 160 ngàn lần sau 41 năm

  Sau 30-4-1975 Việt Nam thực hiện mô hình kinh tế tập trung tập thể. Chính phủ tiếp tục in tiền và đổi tiền trong khi số lượng hàng hóa được sản xuất thì cố định trong suốt 1 thời gian dài, 1975-1986. Vậy có bao giờ bạn tò mò tự hỏi rằng từ 1975 tới giờ mức lạm phát là bao nhiêu không?

  Thống kê đơn giản và trực quan:

  1975:

  1 đồng bạc "giải phóng" = 500 đồng bạc VNCH
  1 USD = 700 đồng bạc VNCH
  Suy ra: 1 USD bằng 1.5 đồng bạc "giải phóng".

  1985:

  đổi tiền với giá trị 10 đồng bạc "giải phóng" = 1 đồng bạc "cải cách".

  2016:

  1 USD = 22,400 VND

  Mất giá:

  22,400 VND x 10 (Đ "cải cách) x 500 (Đ VNCH) / 700 (Đ VNCH) = 160,000 lần.


  Bà Lê Thị Bích Thủy gửi 270 VND cách đây 30 năm tương ứng ~ 180 USD, giờ nhận 4,385 VND cả vốn lẫn lãi.


  Đọc thêm bài liên quan: