Chính Trị 17-12-2016

  Bằng cấp để leo cao: Tốt nghiệp 'đại học ngắn hạn' vẫn được bổ nhiệm cục phó

  Luân Lê

  Luật sư

  website Hà Nội
  Bằng cấp để leo cao: Tốt nghiệp 'đại học ngắn hạn' vẫn được bổ nhiệm cục phó

  Chưa tốt nghiệp cấp 3 được bổ nhiệm làm Phó viện trưởng Viện kiểm sát một tỉnh. Mượn bằng cấp ba của bạn leo lên trưởng phòng một sở của tỉnh.

  Giờ tốt nghiệp "đại học ngắn hạn" được bổ nhiệm làm Phó cục trưởng Cục Hàng hải VN. Đến cán bộ phường ở Hà Nội còn có bằng tiến sỹ nên không thể giảm biên chế được.

  Một loạt cán bộ trẻ được đi đào tạo, học cấp tốc và rồi được bổ nhiệm với những chu trình chóng mặt vào những vị trí chủ chốt nào đó từ tỉnh tới cấp trung ương.

  Rồi một loạt các cán bộ xã, phường ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước còn học chưa hết tiểu học hoặc chỉ hoàn thành bổ túc văn hoá mà vẫn được cất nhắc để làm lãnh đạo cả một cộng đồng dân cư.

  Và theo thống kê, hơn 90% số tiến sỹ của Việt Nam đang làm việc trong khối các cơ quan nhà nước.

  Đây chính là sự ưu việt của chế độ nhân sự và quy trình đỉnh cao của nước ta. Nó thể hiện sự háo danh về bằng cấp và học để làm quan cũng như leo cao trong bộ máy nhà nước nhằm vinh thân phì gia, chứ không phải học để làm người kiến tạo, phụng sự và phục vụ cho đất nước, con người và tổ quốc. Nên chúng, một số đông những kẻ có liên quan và có cơ hội để bòn rút lợi ích, ra sức bảo vệ thứ mà tạo ra những thứ này là vậy. Để chúng bám vào mà leo cao, rồi đục khoét.

  Vì như ông Einstein đã nói, kẻ ngu thì ham thích quyền lực. Mà những kẻ ngu thì thường rất đông. Ông nói quả không sai một chút nào.

  Và thật đau đớn là chỉ có ở những nước cộng sản mới sản sinh ra đội ngũ gọi là "Dư luận viên" bằng cách ban phát chút lợi ích bằng tiền mặt hoặc mối làm ăn, hay hứa hẹn chức vụ nhỏ mọn nào đó cho chúng, để chúng chỉ có một việc duy nhất là chửi bới và chống lại sự tiến bộ của những trí thức văn minh, với thực tâm muốn đưa đất nước đi lên, tiếp cận với những giá trị tiên tiến của thế giới đang mỗi ngày một vụt đi xa.

  Dù dân nghèo đói, họ vẫn nhất quyết duy trì đội ngũ dư luận viên với lực lượng hùng hậu nhất, tới hàng trăm ngàn con người, ăn lương ngân sách, chỉ để chửi bới và chống phá những người có quan điểm đối lập hoặc lên tiếng trước các bất công, tham nhũng và cường quyền, nhằm cản ngăn lại sự thay đổi của đất nước trước các đòi hỏi của thời đại.

  Chỉ có những thứ quái thai và đáng nguyền rủa mới có thể tồn tại ở những nơi xứng đáng nó thuộc về.