Lịch sử phát hành tiền Việt Nam từ sau 1975

  Khuyết Danh

  Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

  Lịch sử phát hành tiền Việt Nam từ sau 1975

  Nhớ lại vào khoảng năm 1976 Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cho ra đời những đồng tiền có mệnh giá: 5 hào, 1, 5, 10, 20 và tờ 50 đồng.

  Rồi chỉ đến năm 1980 phát hành tờ: 2, 10 đồng.

  Chỉ một năm sau 1981 ra đời tờ: 30 và 100 đồng.

  Nhưng chỉ đến năm 1985 thì những tờ này bị cho vào thùng rác vì mất giá trị và do nền kinh tế mất ổn định.

  Cũng vào năm 1985 chính phủ cho ra: 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100 và tờ 500 đồng.

  Nhưng chỉ hai năm sau, năm 1987 khi nạn lạm phát hoành hành thì họ tung ra tờ: 200, 1000, 2000, và 5000 đồng.

  Tiếp theo sau đó, vì nền kinh tế thảm hại, năm 1990 họ lại cho ra tờ: 10,000 và tờ 50,000 đồng.

  Năm 1991 họ cho ra đời tờ: 20,000 để dễ thối lại.

  Và năm 1994 họ cho ra đời tờ 100,000 đồng. Tờ tiền này còn khá giá trị trong một thời gian ngắn.

  Chỉ mấy năm sau, năm 2003 chính phủ lại cho ra đời tờ 500,000 đồng. Lúc đó tờ 500 ngàn này rất khó xử dụng vì quá khó khăn trong việc thối tiền qua các dịch vụ mua bán hàng ngày. Do đó năm 2006 họ cho in tờ 200,000 đồng.

  Đến nay, năm 2016, một tờ 500,000 đồng không còn được coi là một món tiền lớn !

  PHẢI CHĂNG TỜ 1, 2 hoặc 5 TRIỆU ĐỒNG ĐANG NGẤP NGHÉ NGOÀI NGƯỠNG CỬA? THẬM CHÍ ĐẢNG CỘNG SẢN CÓ THỂ ĐỔI SANG LOẠI TIỀN MỚI?

  Khi hàng năm đồng tiền mất giá mấy chục % một cách Đều Đặn đáng sợ như thế, thì nền kinh tế chắc cũng đang tụt dốc ổn định...


  Trong khi đó, kể từ năm 1914, trải qua hơn 100 năm, mệnh giá tiền đô la của Mỹ hoàn toàn không thay đổi. Họ vẫn chỉ có các tờ: 1, 2, 5, 10, 20, 50 và 100 USD.


  Giao Thanh Pham


  Đọc thêm bài liên quan: