13 năm tù vì một ý định chưa thực hiện

  Khuyết Danh

  Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

  13 năm tù vì một ý định chưa thực hiện

  13 năm tù, vì mưu tính đoàn kết mấy ông già lại, để cùng viết bài kiến nghị đổi mới quê hương đất nước, trên internet.

  Có phải đảng nhà nước, sợ ông Trần Anh Kim, vì ông vốn là Thượng Tá Quân Đội, QĐND VN?

  Có phải đảng nhà nước, sợ mấy ông già đã hết tuổi lao động ấy, lật đổ chính quyền?

  Ko! Họ sợ và xử tù thật nặng cho cái ý định ấy, vì ông chủ trương đoàn kết cựu sĩ quan QĐND VN, với các cựu sĩ quan chế độ VNCH.

  Đến những con người, từng mấy chục năm tìm giết nhau ấy, mà còn đoàn kết đc, thì còn lý do gì mà người Việt chưa đoàn kết lại?

  Người Việt mà đoàn kết lại, cùng nhau giám sát các vấn đề kinh tế xã hội, thì cán bộ đảng nhà nước cộng sản làm sao mà tham nhũng được nữa?

  Người Việt mà đoàn kết lại, thì còn sợ gì mà ko cùng nhau vạch ra bộ mặt hèn với giặc ác với dân của đảng nhà nước cộng sản Việt Nam?

  Người Dân Việt Nam đoàn kết lại, cùng tự do chọn ra những người tài yêu nước để bầu vào Quốc Hội, thì đâu cần đảng cộng sản chọn hộ, rồi chỉ việc bầu bừa nữa.

  Khi ấy Quốc Hội đã đúng là của Dân, Chính Phủ do Quốc Hội cử ra, đã đúng là Chính Phủ của Dân. Lúc ấy đảng cộng sản làm gì còn được tuỳ tiện xài ngân sách nữa, làm gì còn nghiễm nhiên đc sử dụng những toà nhà to đẹp nhất của đất nước nữa!

  Ông già 68 tuổi này, dự định cái việc ấy, là nguy hiểm với đảng nhà nước cộng sản VN lắm!

  Cái án 13 năm tù, thật ko hề quá đáng ngạc nhiên!


  Ảnh: Ông Trần Anh Kim, và đồng phạm (lần đầu gặp mặt), tại phiên xử hôm qua, ở Toà Thái Bình.

  Đồng phạm của ông, cựu sĩ quan Lê Thanh Tùng, lãnh án 12 năm, vì đã chat đồng ý cùng thực hiện ý này với ông Kim qua mạng.


  Nguyễn Anh Tuấn