Chính Trị 20-12-2016

  Cách duy nhất để chống được tham nhũng

  Luân Lê

  Luật sư

  website Hà Nội
  Cách duy nhất để chống được tham nhũng

  Nhân đọc bài báo 'Nếu chỉ có Đảng chống tham nhũng thì không thành công', thấy chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân lại đẩy quả bóng trách nhiệm về phía "nhân dân", rồi thì tiếp tục hô hào, vận động chung chung, hết sức nhảm nhí và không thiết thực.

  Đặc biệt theo ông Nhân, năm 2017 phải tạo được sự chuyển biến trong ý thức biến từ sự nhạy cảm của nhân dân, biến từ lòng yêu nước, biến từ chủ trương Đảng, Nhà nước, sự hài lòng hay không hài lòng của người dân trở thành một cuộc vận động, một phong trào chống tiêu cực, tham nhũng trong cả nước.

  • Thứ nhất, như ông Nguyễn Phú Trọng nói, chống tham nhũng rất khó vì "ta tự đánh ta".

  • Thứ hai, ông Cục trưởng cục phòng chống tham nhũng đã thừa nhận: tham nhũng là kẻ có quyền chức, chống lại có khi chúng tôi chết trước.

  • Thứ ba, ông Phó ban Nội chính trung ương cũng phải thẳng thắn: tham nhũng chỉ có cán bộ là đảng viên thôi.

  • Thứ tư, chính Chính phủ cũng thừa nhận Chính phủ không chống được tham nhũng.

  Vậy với dân chúng, họ làm gì có quyền hành hay quyền lực chính trị nào, ngoài tấm thân với bàn tay không, mà cả một tổ chức hùng hậu gồm công an, nhà tù, báo chí mà "đánh còn khó" và "đánh là ta tự đánh ta" thì mong gì dân chúng chống được tham nhũng?

  Vậy với mong muốn có một cái lồng để nhốt quyền lực lại, thì liệu đã đến lúc cần một nhánh quyền lực độc lập khỏi đảng cộng sản để có thể kiểm soát, đối trọng và giải quyết vấn đề tự suy thoái của quyền lực hay chưa?

  Nếu Đảng cộng sản không thể tự chống tham nhũng được, thì đơn giản nhất là hãy học tập theo các nước tiến bộ trên thế giới mà thực hiện 3 điều sau:

  1. Trói đảng Cộng sản lại bằng một đạo luật chính thức để hoạt động chứ không thể chỉ bằng cương lĩnh, nghị quyết hay điều lệ Đảng (không phải luật pháp và dễ bị chi phối bởi cá nhân hay nhóm lợi ích).

  2. Cho phép đa nguyên đa đảng. Dùng một hay nhiều đảng phái khác đối trọng và kiểm soát lẫn nhau với đảng Cộng sản. Đạo lý đơn giản là có cạnh tranh thì mới có phát triển, và nếu có quyền lực tuyệt đối chỉ khiến con người ta sa ngã, hủ bại.

  3. Áp dụng cơ chế tam quyền phân lập (dùng thiết chế toà án là trung tâm và cơ chế lưỡng viện, hành pháp là nhánh có thể phủ quyết luật của quốc hội, toà án xét xử cả tổng thống và các đạo luật nếu vi hiến).