Sẽ có 20 vạn cử nhân thất nghiệp trong năm 2017

  Trần Đăng Tuấn

  website Hà Nội, Việt Nam
  Sẽ có 20 vạn cử nhân thất nghiệp trong năm 2017

  Dự báo năm 2017 có 20 vạn cử nhân thất nghiệp, gồm cả số trước đó đã thất nghiệp và số sẽ gia nhập bổ sung. Tôi hiểu là không hẳn cả 20 vạn không có chỗ làm, cũng có người còn lựa chọn, cũng có người đơn giản có qua đào tạo nhưng không đáp ứng.

  Có chuyên gia nói rằng việc thất nghiệp của các cử nhân cũng có mặt tích cực là sẽ kích thích họ khởi nghiệp. Tôi cho rằng mặt tích cực này chẳng nhiều, vì không nhiều cử nhân có điều kiện vốn liếng và trình độ để rời ghế nhà trường làm doanh nghiệp độc lập luôn. Chuyện này quá khó kể cả ở những nơi ở nước ngoài có môi trường kinh doanh hoàn thiện hơn.

  Nói gì thì nói, việc 20 vạn cử nhân thất nghiệp cho ta thấy:

  1. Tốn kém xã hội rất lớn. Cứ tính khiêm tốn (cực kỳ con nhà nghèo) là mỗi cử nhân để có tấm bằng phải 4 năm ăn học, chi phí mỗi tháng 1,5 triệu (12,5 triệu mỗi năm học, 50 triệu cho 4 năm) thì gần nửa tỷ USD đã chi ra nhưng chưa đem lại lợi ích phát triển. Nếu lấy con số cao hơn là 2,5 triệu/tháng thì con số là 800 triệu USD. Cộng thêm phần chi phí từ nhà nước và xã hội để guồng máy đào tạo chạy cho ra 20 vạn cử nhân thì không biết là bao nhiêu.

  2. Chất lượng và cơ cấu đào tạo có những vấn đề rất lớn, không phù hợp với nhu cầu.

  3. Kinh tế chưa có đà nên khả năng hấp thụ nguồn nhân lực được đào tạo còn ậm ạch.

  4. Cộng hưởng với chủ trương kéo dài tuổi hưu, sẽ thêm bất hợp lý.

  5. Nguồn nhân lực có tri thức và năng lực không có việc làm sẽ tiềm ẩn những vấn đề xã hội nan giải. Khó khăn dồn thêm lên vai những gia đình nghèo đã nỗ lực đưa con đi học đại học. Tiêu cực trong thi tuyển, chọn lựa, sử dụng nhân lực trong khu vực nhà nước khó khống chế. Quyền lợi người lao động trong khu vực ngoài nhà nước khó được đảm bảo.