Tư tưởng là tự do bất khả xâm phạm

  Nguyễn Đức

  sự thật quý như sinh mệnh.

  website Sài Gòn
  Tư tưởng là tự do bất khả xâm phạm

  Gần đây nhiều báo đài loan tin nhà cầm quyền yêu cầu chống tự diễn biến, tự suy thoái không chỉ cán bộ thuộc đảng- mà công cuộc này đã triển khai đến mọi tầng lớp nhân dân.

  Tôi cho rằng những tư tưởng sai trái đi ngược lại lợi ích của Nhân Dân, Đất Nước- gây thiệt hại đến Dân khí, Dân Trí: Đó là những tư tưởng phản động.

  Vì vậy trong một xã hội thực sự Dân Chủ- tiếng nói của mọi tầng lớp Nhân Dân cần được nhà cầm quyền lắng nghe để có giải pháp thực thi ý chí nguyện vọng của Nhân Dân.

  Sự tồn vong của Đất Nước không đồng nghĩa với sự tồn vong của thể chế nào. Một khi đảng cầm quyền Hiểu- Tôn trọng Nhân Dân, đảm bảo các quyền bất khả xâm phạm: Tự do tư tưởng, tư hữu đất đai, tư hữu tài sản, tự do thể hiện quan điểm... thì chính quyền ấy sẽ tồn tại lâu bền trong Nhân Dân.

  Một thể chế được lòng Dân đều bắt đầu từ sự lắng nghe, đối thoại và tuân thủ các nguyên tắc, quyền tự do phổ quát. Quyền lực nhà nước bị chế ước, kiểm soát bằng các luật, được xét xử bằng một nền tư pháp độc lập-không trừ một ai- kể cả người đứng đầu chính quyền nếu đứng trên Luật.
  Một chính quyền thực sự Dân Chủ- Vì Dân: Chính quyền ấy không ngại nghe những tiếng la ó phản đối hay giận dữ ném bất kì thứ gì vào mặt nhà cầm quyền để phản đối chính sách chỉ phục vụ một nhóm lợi ích gây bất công cho số đông Nhân Dân.

  Một chính quyền thực sự trung thực, minh bạch thì không ngại gì báo chí, luật sư và các thành phần trí thức phản biện, góp ý. Tất cả phản biện ấy là một sức mạnh tập thể sẽ giúp nhà cầm quyền hữu hiệu hơn trong cải thiện chính sách, làm luật.

  Nhân Dân là cái gương phản chiếu để nhà cầm quyền tự soi mọi chính sách, hành động của mình có vì quyền lợi Nhân Dân, Đất Nước.

  Một nhà cầm quyền thực sự dũng cảm, có văn hóa chỉ khi nào chấp nhận mọi phản biện, thậm chí cực đoan để cải tổ bộ máy cầm quyền đang suy nhược vì tham ô, thiếu trình độ.

  Nhà cầm quyền phải chấp nhận sự tham gia của nhiều thành phần trí thức thông qua việc bỏ phiếu thực sự của Nhân Dân mà không phân biệt trí thức ấy trong hay ngoài đảng cầm quyền.

  Tư tưởng là quyền tự do bất khả xâm phạm. Tư tưởng tự do mới có kiến tạo, tiến dần đến văn minh, minh triết.

  Một khi đến suy nghĩ trong đầu mỗi người mà còn bị áp đặt bởi thứ chủ nghĩa giáo điều thì thứ chủ nghĩa ấy cần được trừ khử- Bởi nó đi ngược lại quyền lợi Nhân Dân, Đất nước.