Quan hệ giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại gia Đặng Văn Thành Sacombank

  Bùi Thanh Hiếu

  Người Buôn Gió

  website Berlin, Germany
  Quan hệ giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại gia Đặng Văn Thành Sacombank

  Sau đại hội 12, rồi đến màn phế truất sớm, khi quốc hội đã chấp nhận xong xuôi và Xuân Phúc, Phú Trọng đã nắm chắc về kinh tế và chính trị. Bỗng dưng có một bài báo ca ngợi các tỷ phú gốc Hoa ở Việt Nam. Gia đình Đặng Văn Thành được đưa lên hàng đầu, cái này theo dân tài chính gọi là điểm tín nhiệm cao nhất để gợi ý cho các nhà đầu tư.

  Thành Sacombank với gia đình nhà Xuân Phúc thì như tay với chân, nước lên thuyền ắt phải lên. Nhìn ảnh trong tấm hình, chú ý trang phục của mỗi ảnh khác nhau để biết rằng sự thân thiết như nhân dân ta gọi là - tuần chay nào cũng có mặt.

  Năm 2012 Thành đã bị tóm, nhưng Trung Quốc can thiệp và phó thủ tướng Phúc lúc bấy giờ che đỡ, Trương Hoà Bình làm ngơ không phê chuẩn, Thành thoát tội. Mấy năm sau khi đại hội 12 kết thúc để Nguyễn Xuân Phúc lên ngôi, Thành trở thành ngôi sao sáng chói trở lại.


  Phụ lục: Hợp đồng trị giá hơn 22 tỷ chuyển nhượng cổ phần công ty Nước khoáng ĐaKai của Ngân hàng TMCP Thương Tín Sacombank của Đặng Văn Thành cho Vũ Chí Hùng - con rể của Nguyễn Xuân Phúc.


  Bài liên quan: