Tự do tôn giáo

  Khuyết Danh

  Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

  Tự do tôn giáo

  Hữu thần hay Vô thần luôn là câu hỏi mà tới nay con người vẫn chưa có lời đáp thống nhất. Người tin vào tôn giáo cho rằng trên tự nhiên và trên xã hội có sự tồn tại của một thế giới thần linh, mà thần linh thì không chịu sự trói buộc của các quy tắc mà có thể sáng tạo nên các kỳ tích, chế ngự vận mệnh của con người. Những người “Tôn giáo Không” thì phủ định sự tồn tại của thần thánh, không tin vào những thế lực siêu nhiên vượt ngoài thế giới.

  Tôn giáo chấp nhận sự tồn tại của thần thánh, trong đó có tôn giáo độc thần, tôn giáo đa thần. Tôn giáo không giống nhau, giáo phái khác nhau thì đối tượng sùng bái cũng có nhiều khác biệt. Đạo Công giáo cho rằng chỉ có một đấng Sáng thế, Đạo Phật không đồng ý quan điểm ấy và luôn bác bỏ rằng một người quyết định tất cả mọi chân lý. Ai cũng có Phật tính cũng là một dạng thức của đa thần luận. (Đương nhiên nhận thức về một tôn giáo thì không thể quy nạp một cách đơn giản như thế)

  Trong số những người theo thuyết Vô thần cũng không hẳn đồng nhất về nhận thức không chấp nhận một thực thể thần linh. Vô thần luận có những đối tượng vô thần không có tín ngưỡng. Những người này không tin vào tôn giáo, cũng không có tín ngưỡng hay lý tưởng. Có người chỉ quan tâm tới đời sống trước mắt, quan tâm tới việc hưởng thụ. Có người thì theo đuổi lợi ích vật chất, chẳng màng đến tha nhân và xã hội. Không có tôn giáo hay không có một niềm tin, chỗ dựa, ít nhất, con người sẽ thiếu một chốn thanh tịnh gột rửa tâm hồn, không biết sợ hãi khi gây ra những việc có hại cho người khác. Những người thuộc tầng lớp này không hề ít, và họ góp phần tạo nên sự khủng hoảng đạo đức xã hội.

  Tuy nhiên, bất kể hữu thần hay vô thần thì quan trọng hơn cả là sự tôn trọng lẫn nhau, chấp nhận tự do tín ngưỡng. Niềm tin sẽ là một điểm tựa bình an cho mọi bất trắc trong cuộc sống, miễn rằng nó không làm tổn hại đến người chung quanh. Việt Nam đi từ phủ nhận, không chấp nhận mọi tôn giáo, rồi bước sang một thái cực khác là tôn giáo loạn thần. Đó là bài học để thấy rằng: chớ vội khăng khăng mình đúng và tìm mọi cách đi phủ định những kẻ khác mình là sai.


  Nguyễn Hữu sử