Chính Trị 24-01-2017

  Sự "sáng tạo" của Quốc hội Việt Nam

  Luân Lê

  Luật sư

  website Hà Nội
  Sự "sáng tạo" của Quốc hội Việt Nam

  Quốc hội xóa tư cách nguyên Bộ trưởng của ông Vũ Huy Hoàng - một quyết định khôi hài. Nó không những không cần đến căn cứ pháp lý, mà còn phi logic - tước bỏ tư cách một người đã không còn chức vụ.

  Luật pháp có khái niệm hồi tố, tức văn bản luật ban hành ra được áp dụng lùi về thời điểm sự kiện pháp lý đã xảy ra trước đó. Nhưng ở đây, "xoá bỏ tư cách chức vụ khi không còn chức vụ" là một khái niệm chỉ có Đảng có thể làm được, chứ khái niệm đó không hề tồn tại trong pháp lý.

  Hiến pháp chúng ta có, nhưng nhiều quy định lại chẳng thể thực hiện một cách bình thường. Ngoài ra, cơ quan công quyền, nơi đáng lẽ phải nắm rõ luật pháp nhất, lại có những đề xuất vi hiến như mỗi người chỉ được sở hữu một biển số ô tô.

  Chúng ta sẽ định làm gì với những đề xuất hay chính sách có dấu hiệu vi hiến như thế này? Cơ chế nào để đảm bảo Hiến pháp không bị xâm hại từ chính quyền? Và cơ chế nào để đảm bảo những quyền năng tối cao của người dân được ấn định trong văn bản này được thực thi nghiêm túc trên thực tế?

  Toà án bảo hiến sẽ gánh vác được vai trò bảo vệ hiến pháp, theo hai nghĩa, ngăn chặn sự ban hành các văn bản luật có dấu hiệu vi phạm Hiến pháp, và, ngăn chặn sự lạm quyền của chính quyền trong việc không thực thi các quyền công dân. Tuy nhiên, điều đó chưa tồn tại trong thể chế nhà nước hiện nay.