Phế Hoàng

    Phế Hoàng

    Chương trình Gặp Nhau Cuối Năm có vẻ càng lúc càng đi xuống, hoặc ít nhất là sự đón nhận của khán giả đang ngày một ít nồng nhiệt hơn. Vì sao vậy? Có lẽ vì giờ đây người dân không còn tin hoặc dễ dàng chấp nhận các vấn nạn xã hội liên quan tới đời sống thiết thân của họ, từ ô nhiễm môi trường tới thực phẩm bẩn, từ thất nghiệp với tắc đường, từ tham nhũng lãng phí đến con ông cháu cha được xí xoá bởi cái cười tất niên giản đơn như vậy nữa. Nhất là khi các vấn nạn đó qua từng năm có vẻ đang ngày càng trầm trọng hơn.

    Bên cạnh đó, nếu các vấn nạn xã hội được Táo báo cáo lên Ngọc Hoàng cứ mãi không có chuyển biến, năm này qua tháng nọ vẫn thế thì có thể đã đến lúc phải nghĩ vấn đề nằm ở chính... Ngọc Hoàng.

    Không phải chỉ là phê phán, doạ cách chức Táo này Táo nọ, hoặc như năm nay là vờ cách chức Nam Tào Bắc Đẩu để dọa các Táo nữa mà đã đến lúc tính đến giải pháp đưa ra một cơ chế bầu chọn chính... Ngọc Hoàng.

    Phế luôn Ngọc Hoàng tự phong này, Dân giành lại cho mình quyền bầu chọn ra ngọc hoàng của mình từ nhiều ứng viên cạnh tranh với nhau, tình hình sẽ chuyển biến ngay.