Chính Trị 06-02-2017

  Hai thế giới

  Luân Lê

  Luật sư

  website Hà Nội
  Hai thế giới

  Ở nước Mỹ chẳng hiểu sao các chính trị gia và các nhánh quyền lực nhà nước cứ lùm xùm cả lên và công khai cãi nhau như cái chợ cho cả thế giới xem. Toà thì bác lệnh tổng thống, tổng thống lại kháng án lên để bảo vệ lệnh của mình mà không quên kèm theo những câu nói rất khó chịu dành cho mấy ông thẩm phán cứng đầu kia. Dân thường thì chửi om sòm tổng thống chẳng ngại ngần gì, hội luật sư sẵn sàng kiện tụng tổng thống lên bờ xuống ruộng chứ chẳng nể nang hay e sợ chút nào ở đây. Và họ trở thành quốc gia ổn định cũng như phát triển nhất thế giới.

  Còn chúng ta thì chỉ nguyên cái chuyện phê phán rồi cách chức cái ông không còn chức đã đủ mệt cả quốc hội, đảng và hệ thống chính trị rồi. Mặc dù đã họp lên họp xuống, bàn tới bàn lui vài tháng trời và thậm thà thậm thụt mà vẫn không ai biết đâu mà lần. Rồi cuối cùng là chẳng có luật nào được áp dụng ở đây cả. Và chúng ta đang khổ nhục với các thảm trạng và vấn nạn quốc gia ngày càng tồi tệ hơn.

  Thật cám cảnh cho đất nước mình.