Vũng lầy chính phủ

  Nguyễn Đức

  sự thật quý như sinh mệnh.

  website Sài Gòn
  Vũng lầy chính phủ

  Chính phủ tồi tạo ra mâu thuẫn sâu sắc giữa người dân và chính quyền.

  Chính phủ tồi lo sợ thế lực thù địch và các nhà đấu tranh dân chủ.

  Chính phủ tồi được lãnh đạo toàn diện bởi chế độ độc tài.

  Chính phủ tồi không có tự do ngôn luận, biểu tình bị đàn áp. Chính sách mị dân, cấm đoán tự do học thuật ... ngăn chặn các quyền tự nhiên, phổ quát.

  Chính phủ tồi bỏ rơi nhân dân và sẵn sàng hợp tác để cùng có lợi với kẻ thù xâm lược.
  Chính phủ tồi bỏ mặc hoặc lên tiếng yếu ớt cho có lệ khi công dân mình phạm tội ở nước ngoài. Một chính phủ thực sự do dân vì dân, Chính phủ ấy sẽ bằng mọi biện pháp tốt nhất thực hiện trách nhiệm bảo hộ công dân.

  Chính phủ tồi hành xử không theo Hiến pháp, pháp luật (Dù đạo luật được làm ra bởi nhà cầm quyền mà không có tiếng nói của nhân dân).
  Các ý kiến phản biện bị quy chụp là phản động.
  Các yêu cầu đòi quan chức minh bạch tài sản cho nhân dân giám sát bị coi là xâm phạm bí mật...

  Chính phủ tồi tạo ra vũng lầy nổi bật: tham nhũng và bao che kẻ tham nhũng. Chức vụ càng lớn thì vơ vét càng nhiều và được bất khả xâm phạm.

  Chính phủ tồi hô hào vì quyền lợi nhân dân nhưng thực tế coi thường và bóc lột nhân dân. Thực tế trong chính phủ dạng này, Nhân Dân không có quyền gì.

  Chính phủ tồi tạo ra một đám đông tung hô mù quáng mà không biết đang "ăn thịt" chính mình và đồng loại.
  Phương pháp "lấy mỡ nó rán nó" được Chính phủ kiểu này triệt để sử dụng trong tiếng vỗ tay của thần dân nô lệ.
  Từ vũng lầy này đến vũng lầy khác, Chính phủ tồi giết cả dân tộc bằng mọi thủ đoạn có thể để độc tài cai trị.
  .... Người thức tỉnh-có đủ quyền năng thoát ra "vũng lầy" chính mình để gầy dựng Chính phủ thực sự dân chủ- tự do mà thỏa chí hải hồ !

  Kẻ mê- tham lợi quyền, chúng tạo thành "băng đảng". Chúng cố bóc lột trên sinh mệnh, tài nguyên của Tổ Quốc- Nhân Dân để cùng "hưởng lộc" trong vũng lầy cho đến khi chúng tự tàn hại, vong thân.