Để Trung Quốc quy hoạch hai bờ sông Hồng - khác nào quy thuận?

  Để Trung Quốc quy hoạch hai bờ sông Hồng - khác nào quy thuận?

  Có ở đâu mà hai nước đang tranh chấp chủ quyền biển đảo, nước A chiếm một số đảo và đang lăm le độc chiếm gần như toàn bộ vùng biển của nước B, đe doạ nghiêm trọng đến an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của nước B, thế mà nước B lại nhờ nước A quy hoạch giúp một vùng trọng yếu của thủ đô nước mình?

  Giải thích thế nào đây, nếu không phải là động thái quy thuận?

  "Những số liệu được UBND thành phố Hà Nội đồng ý để các cơ quan của thành phố cung cấp cho Viện Thiết kế và Quy hoạch thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) gồm: số liệu thủy văn, lưu lượng nước, mặt cắt ngang đê, số liệu quan trắc, khí tượng thủy văn... và các tài liệu liên quan."

  Văn bản chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội ngày 14-3 nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Geleximco) đề nghị về việc cung cấp hồ sơ, tài liệu, số liệu để nghiên cứu để lập đồ án quy hoạch hai bên bờ sông Hồng.

  Cụ thể, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội đã chủ động mời Viện Thiết kế và Quy hoạch thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) tham gia nghiên cứu và lập quy hoạch 1/5000 cho đô thị hai bên sông Hồng.

  (nguồn: báo Tuổi trẻ)

  Trước khi cung cấp cho phía Trung Quốc các số liệu và tài liệu này, UBND Hà Nội có tham vấn các cơ quan chuyên môn của Bộ Quốc phòng hay không? Có bất kì rủi ro nào phía Trung Quốc sử dụng những số liệu, tài liệu trên cũng như cơ hội quy hoạch này cho bất kì chiến lược đe doạ an ninh nào có thể có đối với thủ đô Hà Nội hay không?