Nhìn vào tấm hình này, bạn thấy gì? Aung San Suu Kyi, tất nhiên, bởi bà nằm ở tâm điểm của ống kính. Bạn cũng có thể thấy vây quanh bà là lớp lớp những bộ quân phục xanh ngắt, lạnh tanh và mờ nhạt...