Đoàn Xuân Tuấn

3

Bob Doan

website Portsmouth, UK

Dịch từ Tiểu luận về sông Mekong, The Economist Lời người dịch: Xin giới thiệu đến mọi người bản tiểu luận của tờ The Economist, một tòa báo rất uy tín của Anh. Bản “Kinh cầu hồn cho một giòng sông” là phần thứ nhất...

Các chế độ độc tài toàn trị đang nghiên cứu để “uốn nắn linh hồn con người” thế nào trong thời đại Facebook. Đáng thương thay những kẻ làm công việc tuyên truyền cho chính phủ! Trước đây trong thế kỷ 20, để kiểm soát...

Theo Wikipedia, có truyền thuyết cho rằng công chúa Huyền Trân lúc hưởng tuần trăng mật ở tỉnh Bình Thuận với vua Chiêm Thành Chế Mân, đã đặt tên cho giòng nước khoáng ở đây là Vĩnh Hảo, nghĩa là “Đời đời tốt đẹp”. Cũng...