Hoàng Ngọc Diêu

11

conmale

website Sydney

Trước giờ không ít bạn phê bình rằng mình chỉ phê bình đảng và các bác lãnh tụ chớ không bao giờ khen. Thật tình, ngay cả "lịch sử đảng" mà Hồ Chí Minh còn ngồi đó để "dịch" thì đảng có cái gì đâu...

Mấy câu "phản biện" tưởng chừng để bảo vệ chế độ nhưng xúc phạm đến "cha già dân tộc" một cách thậm tệ, thường thấy trên mạng: 1. "Không có bác thì làm sao có mày ngồi đây mà chém gió!" Đây là một câu...

Thế giới cả hai phía cộng sản và tự do đã viết rất nhiều về Fidel Castro, một lãnh tụ cộng sản lừng lẫy, một trong những người nắm quyền hành và duy trì chế độ độc tài cộng sản lâu nhất trong lịch sử....

Từ lúc qua Úc đến giờ mình chứng kiến và tham gia vô vàn những cuộc vận động cứu trợ nạn nhân thiên tai ở diện rộng. Từ những trận thiên tai kinh khủng trong nước Úc như firestorm ở Canberra năm 2003, Black Saturday...

Ở Úc gần 30 năm, đổi job cả chục lần, dự cả ngàn cuộc họp, dính vô hàng trăm cuộc tranh cãi, kể cả những cuộc tranh cãi nẩy lửa về sắc tộc, tôn giáo và chính trị, va chạm đủ dạng người từ nhiều...

Các khái niệm và thuật ngữ này hình thành đã vài trăm năm và cho đến ngày giờ này, khái niệm "tả" hay "hữu" đã trở nên mờ đi, nhường chỗ cho sự khác biệt giữa "độc tài" và "dân chủ". Đảng Tự Do hay...

Đầu năm 2016, hàng loạt báo đảng đăng những bài báo tự sướng về chuyện tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Có lẽ, khi ấy họ chưa hình dung nổi bóng dáng của hiểm hoạ biển độc, cá chết, đồng bằng sông Cửu Long...

Thảo luận với những bạn yêu chế độ, mình nhận thấy có 3 cấp độ: Cấp độ 1: không nghe, không đọc, không quan tâm đến những tài liệu, thông tin, dẫn chứng KHÔNG PHẢI CỦA ĐẢNG. Cấp độ này hoàn toàn đóng chặt cái...

Cách bào chữa dễ nhất và tiện nhất cho sự thối nát và ung rữa của chế độ là đổ thừa cho "dân trí". Mấy chục năm "dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng" cứ nhai đi, nhai lại những khẩu hiệu cũ mòn,...

Sự thật: Hội Nghị Thành Đô đã xảy ra vào ngày 3 và ngày 4 tháng 9 năm 1990 tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Các yếu nhân phía Việt Nam gồm có Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng. Phía...

Trong giai đoạn 1913 - 1949, sau khi nhà Thanh sụp đổ, Cộng Hoà Trung Hoa dưới sự lãnh đạo của Tôn Dật Tiên và sau này của Tưởng Giới Thạch, đã vay mượn của Hoa Kỳ một số tiền khổng lồ qua hình thức...