Huỳnh Ngọc Chênh

14

nhà báo

website Sài Gòn

Càng ngày càng có nhiều người tỏ ra bất mãn với hệ thống 700 cơ quan báo đài trong nước. Trên các trang mạng xã hội luôn xuất hiện những lời chê bai, chế riễu các cơ quan báo đài nầy cũng như các cán...

Để làm DLV, ít ra cũng có chút học hành. Thế nhưng không hiểu sao đám nầy kỳ lạ đến thế. Chúng như một đám quái thai. Từ mụ Beo, Đông La...đến một đám lâu la giấu tên khác, đứa nào cũng một giọng...