Nguyễn Đức

2

sự thật quý như sinh mệnh.

website Sài Gòn

Chính phủ tồi tạo ra mâu thuẫn sâu sắc giữa người dân và chính quyền. Chính phủ tồi lo sợ thế lực thù địch và các nhà đấu tranh dân chủ. Chính phủ tồi được lãnh đạo toàn diện bởi chế độ độc tài. Chính...

Sự im lặng của Báo chí chính thống trong nước về việc người dân Nghệ An xuống đường tuần hành dự định nộp đơn kiện Formosa bị đánh đập, đàn áp hôm 14.2.2017 vừa qua, một lần nữa cho thấy báo chí trong...