Nguyễn Quang A

16

Viện trưởng viện Nghiên cứu Phát triển – IDS Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam-Hungary

Thông tư Số: 01/2016/TT-BCA do Bộ trưởng Trần Đại Quang ký ngày 04-1-2016 và có hiệu lực ngày 15-2-2016 quy định CSGT có quyền trưng dụng trong điểm 6 của "Điều 5: Quyền hạn" như sau: 6) Được trưng dụng các loại phương...

Nghe, biết không ít thông tin nóng xung quanh Đại hội XII của ĐCSVN, tôi không sa vào việc dự đoán, ủng hộ người này phê phán người kia. Thay vào đó suy nghĩ về những điều khả thi hơn, thực dụng hơn. Chúng ta...

Mình đã kể chuyện sau cho nhiều bạn nước ngoài. Bọn chúng bảo trong cảnh khốn nạn thế mà chúng mày vẫn vẽ ra được chuyện cười, thì chẳng gì có thể cản được chúng mày. Số là ngay sau đại hội V của ĐCSVN...

Hôm nay BCHTW của ĐCSVN họp hội nghị 14 để quyết định nốt vấn đề nhân sự cho ĐH12 diễn ra 9 ngày nữa. Người dân bàn tán, nhất là trên mạng, thậm chí chia ra nhiều "phe" ủng hộ ông này, mặt sát ông...