Nguyễn Quang Vinh

5

Nhà văn, blogger

website Hà Nội

Hãy cho tôi nói điều này, nếu bạn là người miền Trung, bạn luôn thấm câu hát xót xa: Nghèo chi nghèo rứa mà nghèo Đêm nằm cát vẫn còn theo lên giường. Trong cái sự nghèo của bà con miền Trung thì bà con...

Tôi tha thiết: - Nhà nước cần thu mua ngay số lượng cá đánh bắt xa bờ của bà con đang sắp về, hàng trăm thuyền đang về, nếu tính số lượng cá các xã có thuyền đánh bắt xa bờ ở Quảng Bình trong...

Bắt đầu từ một con thuyền đánh bắt cá xa bờ của bà con xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình mang từ khơi xa về 1 tấn cá, cá khơi xa, bà con hy vọng cá khơi xa thì bán được, nhưng...

Dù tướng Minh cố ý gom vụ việc lại trong tầm của "cái móng tay" nhưng đã không ngăn được sự vào cuộc mạnh mẽ của lãnh đạo các cấp. Đúng như ông Lê Mạnh Hà Phó văn phòng Chính phủ nói, nếu vụ "Xin...

Người dân thì khác, biển là cuộc đời họ, cuộc sống của họ, không thể khoanh tay nhìn biển "chết" từng ngày. Họ nghi ngờ là họ vạch cho ra, tìm cho tới. Và họ đã lặn xuống ngay khu vực biển có nước thải...