Phạm Duy Nghĩa

4

PGS, TS, giảng viên khoa Luật, ĐH Kinh tế Hồ Chí Minh

Rào cản ngăn nước ta phát triển dưới mức tiềm năng chính là những cuộc cải cách sở hữu ngập ngừng, không triệt để... Ba mươi năm Đổi mới, nhiều người giàu lên vì đất. Tôi tưởng mang cả ba-lô tiền mặt đi săn đất...

TS Phạm Duy Nghĩa nói, nhiệm vụ của trí thức hiện nay là phải biết thức tỉnh dân chúng. Hồng Thanh Quang (PV): Với tư cách của một người từng đi du học tại một số trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, và...

Tham gia TPP, doanh nghiệp nước ta có nhiều cơ hội hơn khi tiệm cận thị trường rộng lớn. Phải làm gì để những cơ hội ấy không vuột mất? Thêm một lần nữa nước ta lại mở cửa. Tham gia TPP, doanh nghiệp nước...

Điều gì đã cản trở Việt Nam trong 20 năm vừa rồi không thể phát triển? Thực ra, trong 30 năm vừa rồi, mình cải cách nửa chừng, giúp đất nước phát triển, nhưng cũng làm đất nước vướng nhiều cái do mình làm không...