Trần Quang Thi

4

phóng viên Báo Tuổi Trẻ

website Sài Gòn, Việt Nam

Nhân những cư dân facebook nhắc bức ảnh của phóng viên chiến trường Eddie Adams chụp tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn Bảy Lốp trên đường phố Chợ Lớn năm 1968 để nhắc một nửa sự thật chưa phải là sự thật, mình nhìn quanh lại...

Hồi ở Seoul, tôi được mời nói chuyện lịch sử Việt Nam với học sinh Hàn. Khi tôi giảng về 100 đô hộ của thực dân Pháp, kết thúc bằng chiến thắng ĐBP thì các bạn học sinh Hàn hỏi tôi: “Vậy bây giờ thái...

Ngày ở Seoul, đi xe với một họa sĩ Hàn, mình trao đổi là ở VN người ta coi phim Hàn như trào lưu. Anh HS Hàn ăn một bữa 8 trái ớt Hàn như ăn carrot này bật tivi trên xe vồn vã mời...

Ông Ngô Đình Nhu ở vị trí dưới một người mà trên vạn người, mỗi năm cũng bỏ ra 10 ngày đóng cửa đọc sách. Ông học Tây học, nhưng tinh thần này là Nho học (đại loại vậy, kk). Ở Mỹ có anh tỷ...