Trần Quốc Quân

2
website Warsaw, Ba Lan

Vua Thái Lan chết là việc riêng của nước láng giềng, dân ta chả việc gì phải tiếc. Người châu Á có truyền thống hàng nghìn năm khóc thương (cả giả và thật) người đã mất. Về làng nông thôn Bắc Bộ, ngó xứ Bắc...

Ba Lan và Ukraina là 2 nước láng giềng cùng biên giới. Thời cả 2 cùng nằm trong khối xã hội chủ nghĩa, 2 nước tương đồng về trình độ phát triển, về mức GDP tính theo đầu người. Lấy xuất phát điểm năm 1990...