Trần Quốc Quân

4
website Warsaw, Ba Lan

Năm 1991 tôi trở về thăm nhà sau ba năm đi Ba Lan làm nghiên cứu sinh. Ba tôi, khi ấy là một lão thành cách mạng gần 50 tuổi Đảng đã khuyên: “Nếu con thấy bên đó chế độ đãi ngộ tốt hơn, dễ...

Chúng ta đang đấu tranh cho cái gì và vì điều gì? Nếu không phải vì 1 xã hội công bằng, vì 1 chính quyền minh bạch và thượng tôn pháp luật? Biện minh cho lí do tuyển dụng Vũ Minh Hoàng chưa từng 1...

Vua Thái Lan chết là việc riêng của nước láng giềng, dân ta chả việc gì phải tiếc. Người châu Á có truyền thống hàng nghìn năm khóc thương (cả giả và thật) người đã mất. Về làng nông thôn Bắc Bộ, ngó xứ Bắc...

Ba Lan và Ukraina là 2 nước láng giềng cùng biên giới. Thời cả 2 cùng nằm trong khối xã hội chủ nghĩa, 2 nước tương đồng về trình độ phát triển, về mức GDP tính theo đầu người. Lấy xuất phát điểm năm 1990...