Một số bạn bè trên phây có nói rằng Mỹ rút TPP chưa chắc là điều xấu cho VN. ĐẠi khái những bạn này cho rằng vào TPP, VN có thể thay đổi hay phải nhượng bộ, như phải chấp nhận công đoàn độc lập...

"Khi đồng minh tháo chạy", tựa đề một cuốn sách của TS Nguyễn Tiến Hưng, vừa được nhắc lại trong một bài báo. "Lần thứ nhì Mỹ bỏ rơi Việt Nam?" là tựa đề bài báo đó, cũng là một câu hỏi, một nghi vấn....

Đọc những nhận định của các chuyên gia VN về TPP ta có cảm tưởng như là nền kinh tế VN "vĩ đại" lắm. Có người "phán" rằng "chúng ta đang sống không cần TPP mà". Phải rồi, chúng ta đang sống không cần TPP,...

Nguyên tắc về "quyền dân tộc tự quyết", hay "người dân có quyền lựa chọn và quyết định tương lai của mình"... là quyền cơ bản, được quy định trong hiến chương của Liên Hiệp Quốc, để từ đó áp dụng để có cách hành...