Quy định về bài viết

  NhaBaoTuDo.com là một TỜ BÁO MỞ, nơi mà tất cả các tác giả đều có thể xuất bản nội dung một cách độc lập, không cần phê duyệt từ chính Tòa soạn. Mọi bài viết đều xuất hiện trên trang riêng của tác giả, Ban Biên Tập chỉ giữ quyền lựa chọn những bài chất lượng cao để xuất bản trên trang chủ.

  Các tác giả của NhaBaoTuDo.com đều qua một quá trình tuyển chọn cẩn thận. Họ thường trong tầng lớp trí thức và có tiếng nói trong xã hội. Chất lượng cũng như tính xác thực của bài viết được đảm bảo bằng chính Uy tín của Tác giả.

  Tòa soạn NhaBaoTuDo.com không tập trung việc đưa tin tức, mà nội dung được định hướng về phân tích, nhận định và bình luận các sự kiện Xã hội. Những bài viết mang tính cá nhân của tác giả sẽ được gán nhãn "Blog" và sẽ không xuất hiện tại trang chủ.

  Nhằm xây dựng môi trường tranh biện lành mạnh, bảo đảm nội dung đi theo đúng tôn chỉ đã đặt ra, các Tác giả cần tuân theo 2 quy định sau đây:

  • Chỉ đăng những bài của chính mình viết hoặc dịch. Chịu trách nhiệm về nội dung và tính xác thực của nó.
  • Những bài viết không được chấp nhận: có nội dung phỉ báng, lăng mạ, phân biệt chủng tộc, khiêu dâm, gây sốc hoặc tiết lộ thông tin đời tư của người khác mà có thể phương hại đến họ.

  Ghi chú: có 1 tài khoản đặc biệt do Ban Biên Tập quản lý: Khuyết Danh. Tài khoản này dùng để đăng những bài viết chất lượng mà chưa rõ tác giả hoặc tác giả chưa là thành viên của NhaBaoTuDo.com. Tất cả các bài viết khuyết danh đều được ghi rõ nguồn.

  Các thông tin liên quan đến tác giả: